Aqila

logo aqila png

Aqila adalah buku pendidikan agama Islam meliputi Akidah-Akhlak, Qur’an-Hadis, Fikih, Bahasa Arab, dan Sejarah kebudayaan Islam dengan penguatan budi pekerti.

pendekatan Aqila

Materi dan Kebahasaan Aqila

 • Materi sesuai dengan kurikulum
 • Khatam Jus ‘Amma di kelas VI MI
 • Sesuai dengan Kaidah Bahasa Indonesia
 • Struktur Kalimat Tepat
 • Sesuai dengan Tingkat Perkembangan Pengetahuan Peserta Didik
 • Komunikatif, Dialogis, dan Interaktif
 • Transliterasi Arab-Latin

perangkat pembelajaran aqila

Spesifikasi Produk Aqila

 • Ukuran Buku : B5 (17,6 x 25 cm)
 • Kertas Isi : HVS 70 gr
 • Kertas Cover : Art Carton 210 gr
 • Warna Isi : 2 warna
 • Warna Cover : 4 Warna
 • Penjilidan : Perfect Binding
 • Finishing kover : UV

DAFTAR BUKU

Tiga Serangkai